Objevujte nové
zážitky ve Skotsku

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie.
Více o zájezdu

Glasgow

Glasgow je největší skotské město a po Londýnu a Birminghamu třetí největší ve Velké Británii. Leží v nejprůmyslovějším pásu země, mezi zálivy Firth of Clyde a Firth of Forth. Žije v něm podle posledních údajů 620 000 obyvatel. Město bylo založeno v 6. století Svatým Mungem v místech, kde je dnes nejvýznamnější památka města - katedrála Svatého Munga. Dalším významným mezníkem v historii Glasgow je rok 1451 - vznik místní univerzity. Z této doby je také nejstarší dům v Glasgow, jež stojí naproti katedrále a který se podařilo zachránit na začátku 20. století před demolicí. Od počátku 18. století proslulo město hlavně zámořským obchodem a podél řeky se staví mnoho obchodnických domů v klasickém viktoriánském stylu. Dnes je čtvrtým největším britským přístavem. Středem Glasgow je náměstí sv. Jiří (George Square) se sochami dvanácti významných osobností, jež se zapsaly do dějin (královna Viktorie, Walter Scott, Robert Burns a další).