Objevujte nové
zážitky ve Skotsku

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie.
Více o zájezdu

Loch Ness

Loch Ness je druhé největší jezero ve Skotsku. Nachází se v ledovcově-tektonické dolině Great Glen ve správní oblasti Highland. Má rozlohu 56,6 km². Je 34 km dlouhé a 1,5 km široké. Dosahuje hloubky 230 m. Leží v nadmořské výšce 16 m. Z jezera odtéká řeka Ness, která po asi 5 km ústí u města Inverness do zálivu Moray Firth v Severním moři. Jezero nezamrzá. Na jižním konci jezera leží město Fort Augustus. U severního břehu se pak nachází město Drumnadrochit. Od roku 1822 je jezero součástí Kaledonského kanálu, který spojuje západní atlantické pobřeží se Severním mořem, navrženého ing. Thomasem Tellfordem v r. 1822. Tellford, který kanál budoval 19 let, ušetřil nebezpečnou pobřežní cestu rybářským a dalším lodím.

Jezero Loch Ness se nejvíce proslavilo díky svému údajnému obyvateli, nejznámějšímu kryptozoologickému zjevení, lochnesské příšeře tzv. Nessie, jež vypadá jako plesiosaurus. První spatření příšery v tomto jezeře se traduje už ze 6. století (sv. Kolumban podal v r. 565 zprávu, že vzácné zvíře zaútočilo na místní vesničany na pobřeží jezera). Poprvé byla Nessie vyfotografována v roce 1933 Hughem Grayem. Tato dosti nejasná fotografie byla později označena za podvrh. Šlo prý o fotografii labradorského psa. V roce 1933 byla Nessie také poprvé zachycena kamerou Malcoma Irvina, a podruhé o 3 roky později. Nejslavnější záběry Nessie pořídil Tim Dinsdale v roce 1960, po přezkoumání byly prohlášeny za autentické. Tento film vyvolal novou loveckou horečku na Nessie. Při této horečce byl v roce 1966 zaznamenán i první kontakt sonarem i když ne s příliš jednoznačným výsledkem. V roce 1982 zkoumalo jezero sonarem 1500 hodin 150 odborníků. Zaznamenali 40 kontaktů ukazujících na tvory velkých rozměrů. Satelitní snímky však ukazují rovněž nález předmětu, který se velmi podobá neznámému tvoru. Tohle všechno je pochopitelně magnetem pro návštěvníky, pěkná je ale především krajina okolo jezera.